อนุทิน 60363 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

งานหน้าที่ใหม่ : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา : กับงบ SP2 

๑). ยอด๓,๙๕๕,๐๐๐ บาท จัดซื้อหนังสือ&สิ่งพิมพ์ห้องสมุดรร. ๑๒๗ โรง (รร.ซื้อเอง)

๒). ยอด ๑๐๐,๐๐๐ บาท รร.แม่ออนวิทยาลัย (ห้องสมุดมาตรฐานระดับจังหวัด)

๓).ซื้อคอมพิวเตอร์ให้ห้องสมุดรร. ๑,๘๖๑,๘๖๐ บาท(๒๔ โรง)

๔).ซื้อคอมพิวเตอร์&Internetความเร็วสูงให้รร. ๑๒,๖๖๘,๖๘๐ บาท(๓๔โรง)

๕)อบรมครูเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๒๔๙ คน ๕๔๖,๐๐๐ บาท

รวม ๑๙,๑๓๑,๕๔๐ บาท (สิบเก้าล้านกว่า) อะฮ้า..ขอให้คุ้มเน่อ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)