อนุทิน #60359

ทศพิธราชธรรม ธรรมของนักปกครองปกครองขององค์ในหลวงคือ        ปกป้อง+คุ้มครอง

ปกครองของนักการเมืองไทยคือ   ปกปิด+ครอบครอง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)