อนุทิน 60359 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ทศพิธราชธรรม ธรรมของนักปกครองปกครองขององค์ในหลวงคือ        ปกป้อง+คุ้มครอง

ปกครองของนักการเมืองไทยคือ   ปกปิด+ครอบครอง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)