อนุทิน 60359 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทศพิธราชธรรม ธรรมของนักปกครองปกครองขององค์ในหลวงคือ        ปกป้อง+คุ้มครอง

ปกครองของนักการเมืองไทยคือ   ปกปิด+ครอบครอง

เขียน 23 Feb 2010 @ 09:06 () แก้ไข 23 Feb 2010 @ 09:41, ()


ความเห็น (0)