อนุทิน 60318 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • ติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  หลวงตาอายุ ๗๘ พรรษา
  พระธรรมโมลี  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เรียนจบปริญญาเอก
  จาก
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)  ต้องนั่งรถไฟจาก
  จังหวัดสุรินทร์ไปเรียนทุกอาทิตย์แต่ก็ไม่ย่อท้อ...น่าชื่นชมและเป็นแบบอย่าง
  "ไม่มีใครแก่เกินเรียน" จริง ๆ
  http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&contentId=50062&categoryID=561

 

เขียน 22 Feb 2010 @ 12:54 ()


ความเห็น (0)