อนุทิน 60311 - ตุ้ม

  ติดต่อ

การประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ปี2553 พบกันที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โปสเตอร์ที่2 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ เรื่อง แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในบุคลากรของโรงพยาบาลตราด ในปี2552 ขอเชิญสมาชิกgo2know เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  วันที่ 10-12 มีนาคม 2553  โรคNCD บุหรี่สุรา โรคเครียดและซึมเศร้า และแบบแผนความเชื่อฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)