อนุทิน 60310 - คุณบุญนาค

  ติดต่อ

22-26 อบรม JHCIS ณ ห้องพุดน้ำบุษ์  รร.นานาบุรี อ.เมือง ชุมพร

วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.กระทรวงสาธารณสุข

จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ผู้เข้าร่วมอบรมมาจากสังกัดสสจ.ชุมพรและสสจ.ระนอง

จากพะโต๊ะ พี่อ้น  น้องฮอส  น้องยุธ  น้องจอย(พระรักษ์)  และพี่ปุก...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)