อนุทิน 60310 - คุณบุญนาค

คุณบุญนาค
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

22-26 อบรม JHCIS ณ ห้องพุดน้ำบุษ์  รร.นานาบุรี อ.เมือง ชุมพร

วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.กระทรวงสาธารณสุข

จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ผู้เข้าร่วมอบรมมาจากสังกัดสสจ.ชุมพรและสสจ.ระนอง

จากพะโต๊ะ พี่อ้น  น้องฮอส  น้องยุธ  น้องจอย(พระรักษ์)  และพี่ปุก...

เขียน 22 Feb 2010 @ 11:30 () แก้ไข 22 Feb 2010 @ 13:33, ()


ความเห็น (0)