อนุทิน 60308 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งานที่ต้องรับผิดและรับชอบ ณ วันนี้ วันที่ศึกษานิเทศก์ต่างหนีหายไป..ตามเส้นทางของแต่ละคน

๑.พัฒนาคุณภาพภาษาไทย ระดับประถม -มัธยม(ขยายโอกาส)

๒.งานแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้(เรื่องใหญ่)

๓.พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิตเหมือนศน.555 -ห้องสมุดต้องมากกว่า ๓ ดี

๔.งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

๕.การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม(สำหรับเด็กพิการ๙ ประเภท)

๖.งานโรงเรียนเพื่อนเด็ก (Child Friendly School)เรื่องของสิทธิเด็ก-สิทธิมนุษยชน

๗.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ต้องทำให้ได้..มีอีกมากมายงานที่นายสั่ง

เขียน 22 Feb 2010 @ 09:21 () แก้ไข 23 Feb 2010 @ 08:42, ()


ความเห็น (0)