อนุทิน 60307 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

เพราะดวงดาวพราวฟ้า...คือตาสวรรค์

เพราะดวงจันทร์...คือดวงใจอันไพศาล

เพราะโลก...คือเวทีรักคู่จักรวาล

นิรันดร์กาลแห่งชีวิต...คือ "จิตคน"

ใครก็ไม่รู้ว่าไว้

จิตมนุษย์นี้ไซร้ยากแท้หยั่งถึง..

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)