อนุทิน 60307 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เพราะดวงดาวพราวฟ้า...คือตาสวรรค์

เพราะดวงจันทร์...คือดวงใจอันไพศาล

เพราะโลก...คือเวทีรักคู่จักรวาล

นิรันดร์กาลแห่งชีวิต...คือ "จิตคน"

ใครก็ไม่รู้ว่าไว้

จิตมนุษย์นี้ไซร้ยากแท้หยั่งถึง..

เขียน 22 Feb 2010 @ 09:09 () แก้ไข 22 Feb 2010 @ 13:31, ()


ความเห็น (0)