อนุทิน 60270 - ยูมิ

  ติดต่อ

การตรัสรู้ธรรมของนักบวชสิทธัตถะเมื่อวันเพ็ญเดือน 6 นั้นอยู่นอกเวลาราชการปัจจุบันของไทยเรา  เพราะเป็นการเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาในเวลาค่ำคืนมีแสงจันทร์ส่องนวลใย 

 แง่คิดคือภายใต้แสงดวงอาทิตย์กลางวันนี้มีชาวโลกคนใดคิดอะไรทำอะไรสำเร็จบ้างละ... 

  เขียน:  

ความเห็น (0)