อนุทิน 60245 - อ้อยเล็ก

ความตั้งใจ ของคนเรามีพื้นฐาน 3 ประการ คือ (1) ความมุ่งมั่น (2) ความเชื่อมั่น และ(3) ความกระตือรือร้น

ความจำเป็น ของคนเรา นอกจากปัจจัย 4 แล้ว หน้าที่ที่รับผิดชอบก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้งหน้าที่ต่อครอบครัว และหน้าที่ต่อสังคม

หากความตั้งใจ+ความจำเป็นที่ไปในแนวทางอันเดียวกันแล้วย่อมก่อให้เกิด (1) ประสิทธิภาพ (2) ประสิทธิผล

และ(3) ความพึงพอใจ อันเป็นผลที่บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

เขียน 20 Feb 2010 @ 20:09 () แก้ไข 20 Feb 2010 @ 20:09, ()


ความเห็น (0)