อนุทิน #60235

  ติดต่อ

จิ การเคลื่อนไหว : ความตื่นตัว และ ความคิดสร้างสรรค์ นตนาการเป็นพลังอันแข็งแกร่งที่มีอยู่ในตัวเด็ก ฉะนั้นเราต้องสร้างบรรยากาศหรือหาบรรยากาศให้แก่เด็กเพื่อจะได้มีอิสรเสรีอย่างเต็มที่ ที่จะให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดภายในจิตของเขา จากโลกภายในจิตใจของเขา                

  เขียน:  

ความเห็น (0)