อนุทิน #60191

วันนี้ประชุมคณะทำงานสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT ทีมโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ประชุมอย่างมีความสุขมากขึ้น บรรยากาศดี ไม่กดดัน เหมือนกับประชุม waroom      ไข้หวัดใหญ่  ช่วยกันคิดช่วยกันหาข้อดี ข้อเสียของการควบคุมโรคระบาดที่สถานศึกษาและวางแผนพัฒนาศักยภาพของทีมให้เข้มแข็งขึ้น

เขียน:

ความเห็น (0)