อนุทิน 60187 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ถ้าหากใครเรียนมากเหตุผลทางสังคม เหตุผลทางวิชาการก็มาก เหตุผลทั้งหลายก็มักที่จะพาเราคิดมากและทนต่อกระแสเรียกร้องของสังคมไม่ไหว

ถ้าหากใครเรียนน้อยเหตุผลทางสังคม เหตุผลทางวิชาการก็น้อย เหตุปัจจัยที่จะดึงให้เราก้าวเดินออกไปจากบ้านนั้นก็ยังพอไหว พอทน

ความรู้ ความเก่งจึงเป็นเรือที่ใช้เร่งให้เราลอยไปในแม่น้ำแห่งกิเลสและตัณหานั้น

แต่ความดีมีเพียงสองแขนที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของพลัง ที่จะทวนกระแสจนฝ่ายถึงฝั่งแห่งความ "กตัญญู..."

เขียน 19 Feb 2010 @ 16:04 ()


ความเห็น (0)