อนุทิน 60163 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

ทางทีม facilitator ตอบรับในการไปร่วมทำกระบวนการ Gotoknow forum 2 หาดใหญ่ - สงขลา  ใน theme : Energram of Parenting to KM 

พบกันที่ สงขลา ปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ครับ

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)