อนุทิน 60162 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ร่วมปฏิบัติธรรมในเทศกาลพุทธบูชามาฆนักขัตฤกษ์

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๕๓

ณ.วัดป่าศากยวงศ์ บ้านธาตุน้อยหนองเหล็ก

หมู่ที่ ๑๐ ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

 

โทร.๐๘๖-๒๕๑๕๑๒๒ (GSM)

 

๐๘๗-๒๔๒๐๙๒๑ (AIS)

 

๐๘๔-๕๑๗๓๗๖๘ (DTAC)

เขียน 19 Feb 2010 @ 09:45 ()


ความเห็น (0)