อนุทิน 60160 - ยูมิ

  ติดต่อ

ไฟสามดวงที่เผาไหม้จิตวิญญาณคนเราคือ

1 . ไฟแห่งการกิน...จะดับไฟนี้ได้ด้วยน้ำแห่งศีลธรรม

2 . ไฟแห่งราคะหรือกลกาม...จะดับไฟนี้ได้ด้วยน้ำแห่งสมาธิ

3 . ไฟแห่งเกียรติยศชื่อเสียง...จะดับไฟในได้ด้วยน้ำแห่งปัญญา

  เขียน:  

ความเห็น (0)