อนุทิน 60153 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ขอเพียงให้อาจารย์อยู่ทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ อยู่ในที่ที่นักศึกษาพบได้เมื่อเขามีปัญหา อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ เมื่อนักศึกษาไม่รู้ขอให้เขามีโอกาสได้พบผู้ที่มีความรู้คือ "อาจารย์" นั้น

ขอเพียงทำงานให้กับนักศึกษาให้เต็มที่เต็มเวลาในเวลาทำงาน ไม่ต้องเบียดบังเวลาครอบครัวหรือเวลาของลูก เวลาทำงานก็ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ ชีวิตทำงานเป็นอาจารย์นี้อยู่และมีเพื่อ "นักศึกษา"

นักศึกษาหวังพึ่งพาอาจารย์มากนะ เขาศรัทธาเรา เราก็ไม่ควรทำลายความศรัทธาของเขา ขอให้เราอยู่เป็นเพื่อน เป็นมิตร อยู่ในสถานที่ที่ใกล้ชิดกับนักศึกษานั้นก็คือ "มหาวิทยาลัย"

มหาวิทยาลัย คือ สถานที่ที่มีองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ องค์ความรู้นั้นมิได้อู่ที่ในตำราเล่มใด ๆ แต่ความรู้นั้นไซร้อยู่ในมือของ "อาจารย์"

เขียน 19 Feb 2010 @ 08:01 ()


ความเห็น (0)