อนุทิน 60152 - รีไซเคิลแมน

การเป็น "ผู้นำ" (Leader) ต้องเป็นได้ทั้ง "การนำ" และ "การประสาน"

ถ้าผู้ำนำ ไม่ ประสาน  การทำงานไม่เป็นทีม นำคนเดียว ทำคนเดียว งานก็เดินไปได้ช้า

แต่ถ้าผู้นำ รู้้ ประสาน การทำงานจะสัมฤทธิผลอย่างรวดเร็ว....

เขียน 19 Feb 2010 @ 07:35 () แก้ไข 19 Feb 2010 @ 07:44, ()


ความเห็น (0)