อนุทิน 60137 - รีไซเคิลแมน

การมอบสิ่งดีๆ ถึงแม้ว่าเพีัยงเล็กน้อยก็ตาม แต่อาจจะยิ่งใหญ๋สำหรับผู้รับเสมอ

ดังเช่นบันทึก คำเพี้ยน ความหมายเปลี่ยนไป เป็นการขอบพระคุณต่อครูอี๊ด กัลยาณมิตรท่านหนึ่งใน G2K ถึงแม้จะเพียงบอกเล่าในคำที่ผิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อคิดให้เห็นถึงคุณค่าของภาษาไทย และการสื่อความหมายให้ถูกต้อง ตามอักขระ วรรณยุกต์ ที่ให้ประโยชน์ต่อผมเองมากมาย ให้เกิดความรอบคอบและใส่ใจต่อการสื่อความหมาย และคำในภาษาไทยที่นำมาใ้ช้ในการร่างบันทึก จดหมาย หรือเขียนรายงานการประชุมได้อีกด้วยครับ

ขอบพระคุณครูอี๊ดจากใจจริงครับ

เขียน 18 Feb 2010 @ 22:21 () แก้ไข 18 Feb 2010 @ 22:50, ()


ความเห็น (0)