อนุทิน 60130 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความผิดพลาดเป็นแหล่งสร้างความรู้ที่สูงค่ายิ่ง

ความผิดพลาดเป็นความรู้ของเรา เป็นความรู้ที่เราสร้างขึ้น เป็นความรู้ที่อยู่กับเรา และเป็นความรู้ที่เราจะดับไปซึ่งความผิดพลาดที่เราสร้างขึ้นนั้น

การไตร่ตรอง การพิจารณาความผิดพลาดในชีวิตของเราที่ผ่านมาจึงเป็นแนวทางที่จะนำพาชีวิตไม่ให้กลับไปยังจุดที่เคยผิดพลาดนั้น...

เขียน 18 Feb 2010 @ 20:26 ()


ความเห็น (0)