อนุทิน 60130 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ความผิดพลาดเป็นแหล่งสร้างความรู้ที่สูงค่ายิ่ง

ความผิดพลาดเป็นความรู้ของเรา เป็นความรู้ที่เราสร้างขึ้น เป็นความรู้ที่อยู่กับเรา และเป็นความรู้ที่เราจะดับไปซึ่งความผิดพลาดที่เราสร้างขึ้นนั้น

การไตร่ตรอง การพิจารณาความผิดพลาดในชีวิตของเราที่ผ่านมาจึงเป็นแนวทางที่จะนำพาชีวิตไม่ให้กลับไปยังจุดที่เคยผิดพลาดนั้น...

  เขียน:  

ความเห็น (0)