อนุทิน 60121 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คณะผู้บริหารประเทศให้ความสำคัญ

กับการศึกษาศีลธรรมน้อยเกินไปส่วน

ใหญ่จะเน้นความรู้ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเอง..ท่านพุทธทาส

ได้กล่าวถึงการศึกษาที่ไม่เอาศีลธรรมเป็นหลัก

จึงเหมือนกับสุนัขหางด้วน..

เขียน 18 Feb 2010 @ 18:18 ()


ความเห็น (0)