อนุทิน 60121 - เตวิชโช

  ติดต่อ

คณะผู้บริหารประเทศให้ความสำคัญ

กับการศึกษาศีลธรรมน้อยเกินไปส่วน

ใหญ่จะเน้นความรู้ความสามารถในการ

ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเอง..ท่านพุทธทาส

ได้กล่าวถึงการศึกษาที่ไม่เอาศีลธรรมเป็นหลัก

จึงเหมือนกับสุนัขหางด้วน..

  เขียน:  

ความเห็น (0)