อนุทิน 60032 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • อิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อ  บ่อยครั้งทำให้เราขาดสติขาดปัญญาไตร่ตรอง
    บางทีต้องซื้อบทเรียนด้วยเงินตรา  เช่นรัฐบาลที่ต้องสูญเสียเงินซื้อเครื่อง GT200
    เจ็ดร้อยล้านบาท  แล้วใครจะรับผิดชอบ ???
    บางครั้งต้องซื้อบทเรียนด้วยอวัยวะ   หรือบางขณะต้องซื้อบทเรียนด้วยชีวิต....
  • วิจารณญาณสำคัญที่สุดในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตประจำวันของเรา
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)