อนุทิน 60030 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

ให้คำปรึกษาครูภาษาไทย ๓ คนวานนี้

๑.การใช้สื่อ CAI สอนเรื่องมาตราตัวสะกด (ครูลไม)

๒.การใช้ชุดฝึกทักษะเสริมการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.๓(ครูธัญญาลักษณ์)

๓.การฝึกทักษะคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคหมวก ๖ ใบ(ครูจุฑารัตน์)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)