อนุทิน 60030 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ให้คำปรึกษาครูภาษาไทย ๓ คนวานนี้

๑.การใช้สื่อ CAI สอนเรื่องมาตราตัวสะกด (ครูลไม)

๒.การใช้ชุดฝึกทักษะเสริมการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.๓(ครูธัญญาลักษณ์)

๓.การฝึกทักษะคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคหมวก ๖ ใบ(ครูจุฑารัตน์)

เขียน 17 Feb 2010 @ 06:48 () แก้ไข 02 Mar 2010 @ 09:35, ()


ความเห็น (0)