อนุทิน 60016 - สุดปฐพี เวียงสี

            หลังจากไม่รู้จักตนเอง เพราะคร่ำเคร่งมากเกินไป ตึงเกินไป หันหน้ามองพุทธองค์ อนิจจา สัจจะแห่งธรรมเลิศล้ำกว่าที่เรามอง เราเห็น ใจสุข กายสุข นอนหลับอย่างเป็นสุข สุขอยู่ที่ใจ ใจของเรา

            เริ่มต้นใหม่ ไขว้คว้าหาความรู้ ดูความเคลื่อนไหว ใส่ใจกับความคิดตนเอง ครื้นเครงกับสิ่งรอบข้าง ปล่อยวางอย่างเข้าใจ

             ผมมีความสุขกับการทำงานอีกครั้ง ขอบคุณพุทธองค์ เจ้าชายสิทธัตถะ

เขียน 16 Feb 2010 @ 23:29 ()


ความเห็น (0)