อนุทิน 60013 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ชมรายการพินิจนคร..ชื่นชมการนำเสนอย้อนรอยความเป็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
    ของจังหวัดนครปฐม  ได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้...รอยอดีตแม้ไม่อาจย้อนคืนแต่ก็มีคุณค่าควรจดจำเสมอ...
  เขียน:  

ความเห็น (0)