อนุทิน #6001

5 พฤษภาคม 2551
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้ผู้ปกครองมาจำนวนมากเป็น
นิมิตรหมายที่ดีสำหรับโรงเรียนเพราะยืนยันว่าผู้ปกครองสนใจบุตรหลานของตนอย่างแท้จริง

เขียน:

ความเห็น (0)