อนุทิน 6001 - ธนารักษ์

  ติดต่อ

5 พฤษภาคม 2551
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้ผู้ปกครองมาจำนวนมากเป็น
นิมิตรหมายที่ดีสำหรับโรงเรียนเพราะยืนยันว่าผู้ปกครองสนใจบุตรหลานของตนอย่างแท้จริง

  เขียน:  

ความเห็น (0)