อนุทิน 6001 - ธนารักษ์

5 พฤษภาคม 2551
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้ผู้ปกครองมาจำนวนมากเป็น
นิมิตรหมายที่ดีสำหรับโรงเรียนเพราะยืนยันว่าผู้ปกครองสนใจบุตรหลานของตนอย่างแท้จริง

เขียน 16 May 2008 @ 23:45 ()


ความเห็น (0)