อนุทิน 59977 - นีนานันท์

ความรักแบบชายหญิง

ที่มีก่อนการตัดสินใจ และ หลังจากได้ตัดสินใจ ร่วมชีวิต กันไปแล้ว..  ย่อมมีผลต่อ ความอดทน และความรู้สึกนึกคิด เพื่อการตัดสินใจใน ระดับต่อไป ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง..

ดังนั้น ความรักแบบชายหญิงที่อยู่ในวัยที่สมควรแล้ว คือ การเรียนรู้เพื่อมองให้เห็นถึง นิสัยใจคอ ซึ่งกันและกัน ก่อนการตัดสินใจ จะ ดี ที่สุด..

อย่าฝืนใจ หรือ หลอกตัวเอง เพราะในความเป็นจริงแล้ว คงไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลง นิสัยใจคอ ที่เป็นพฤติกรรมความเคยชินของตัวเอง..

เมื่อมีเหตุผลบอกตัวเอง เราก็จะมีความสุขกับความรักทุกแบบที่เราได้ตัดสินใจค่ะ..

นิสัยใจคอ ย่อมต้องใช้ เวลา ในการเรียนรู้แบบถนอมตัว ไม่ให้ ตัวเองบาดเจ็บ ไม่ว่าทางกาย หรือ ทางใจ ไม่ใช่แค่ มองดู นะคะ..

เขียน 16 Feb 2010 @ 11:44 () แก้ไข 16 Feb 2010 @ 11:45, ()


ความเห็น (0)