อนุทิน 59970 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow50]พวกเราคนไทยที่อยู่ต่างถิ่น ได้รับรู้ผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง ถึงความรุนแรงท่ามกลางไฟใต้ แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่า คนทำงานท่ามกลางวิกฤตแบบนั้น พวกเขาคิดอะไร.....ใน แต่ละครั้งในการจัดเวทีเรียนรู้ ผมครุ่นคิดถอดบทเรียนได้คำตอบกับตัวเองหลายเรื่อง เมื่อทบทวนตัวเอง จากเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายที่ผ่านเข้ามาให้ผมได้ เรียนรู้ ด้วยใจที่ใคร่ครวญ ความสุขที่แท้จริง คือ สุขที่เกิดจากใจที่บริสุทธิ์ และสุขที่ง่ายที่สุดคือสุขจากการเป็นผู้ให้ หากเราเห็นผู้อื่นมีความสุขและเราได้คำตอบกับตัวเองว่า นั่นหละเป็นความสุขของเราด้วย ถือว่าเราได้ผ่านการเจียรนัยจิตใจให้วิวัฒน์ผ่องแผ้ว ยกระดับจิตวิญญาณไปสู่ความเปี่ยมสุข จิตตื่นรู้(open mind)เกิดพลังการเรียนรู้และสร้างสรรค์โลก อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เขียน 16 Feb 2010 @ 08:51 () แก้ไข 16 Feb 2010 @ 08:57, ()


ความเห็น (0)