อนุทิน 59968 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow49]ปัญหาความรุนแรงที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนยากแก่การ เข้าใจ แต่ถ้าไม่เข้าใจก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ และไฟแห่งความรุนแรงจะลามเข้ามาถึงพระนครและไหม้ทั่วประเทศก็ได้ การดำรงตนและทำงานเหมือนในภาวะปกติก็จะเป็นจุดอ่อนที่เสี่ยงต่อการเข้าโจมตี หัวหน้าหน่วยจะต้องปรับบทบาทเป็นผู้นำหน่วย ในการนำผู้อยู่ในปกครอง และอยู่ในความรับผิดชอบศึกษาปัญหาการก่อความไม่สงบ ศึกษาโครงสร้างการจัดองค์กร แกนนำ กองกำลัง และแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ รวมทั้งศึกษายุทธวิธี เพื่อการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่อาจนำมาซึ่งความสัมฤทธิ์ผลได้

 

P

พ.ต.อ.ชาญเดช

เขียน 16 Feb 2010 @ 08:45 ()


ความเห็น (0)