อนุทิน 59963 - อนุชิต

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ สติ คือทำอะไรให้มีสติอยู่ตลอดเวลา และเสียสละ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสบ้าง

เขียน 16 Feb 2010 @ 08:07 ()


ความเห็น (0)