อนุทิน #59963

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ สติ คือทำอะไรให้มีสติอยู่ตลอดเวลา และเสียสละ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสบ้าง

เขียน:

ความเห็น (0)