อนุทิน 59954 - นายไท

  ติดต่อ

...การทำงานบางครั้งก็ไม่ค่อยจะได้ดังที่เราตั้งปณิธานไว้ เหมือนกับขาดอะไรบางอย่างไป หรือว่าเราโตยังไม่พอในการบังคับบัญชาและการตัดสินใจ  แต่ก็ยังตั้งใจเดินหน้าต่อไปเพื่อประเทศชาติ  สังคม และลูกเมียครอบครัวเราขอรับ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)