อนุทิน #59929

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ ศักดิ์ศรี คือ ทำตนให้มีเกียรติ และมี ศีล ทำให้เราน่าคบ และน่าเคารพนับถือ

เขียน:

ความเห็น (0)