อนุทิน #59926

“บุษยา รังสี” เจ้าของผลงานใน ช่วงทศวรรษ 2500-2520 เช่น เพลงเพลงในดวงใจชุดธรรมศาสตร์ ฝากหมอน สั่งไทร กระซิบสวาท ฝนหยาดสุดท้าย อายุ 70 ปี เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งลำ ไส้ โรงพยาบาลรามคำแหง: ขอให้ไปสู่คติเถิด  http://www.youtube.com/watch?v=eDW-inBAWTU

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)