อนุทิน #59905

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ รัก ตัวเอง และรักผู้อื่นให้เป็น และมี ระเบียบ ในการปฏิบัติตนและการทำงาน

เขียน:

ความเห็น (0)