อนุทิน 59898 - จราจร117

  ติดต่อ

ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนที่จะไปเปลี่ยนแปลงผู้อื่น ปฏิบัติกับผู้อื่นเสมือนกับญาติของเราเอง รู้จักให้เสียบ้างดีกว่ารับอยู่ฝ่ายเดียว

  เขียน:  

ความเห็น (0)