อนุทิน #59897

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ มัธยัสถ์ คือ รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด และเท่าที่จำเป็น ทำให้ไม่เดือดร้อน

เขียน:

ความเห็น (0)