อนุทิน 59836 - จอมใจ

จอมใจ

คลังสมอง”ทั้งโลกมีคลังสมองอยู่ทั้งหมด ๕,๔๖๕ แห่ง ในเอเชียมีแค่ ๖๕๓ สถาบันเท่านั้นเอง ส่วนใหญ่เป็นของฝรั่ง ในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวมีถึง ๑,๘๗๒ แห่ง...nation weekend- 924 (ประเทศไทยไม่นิยมเรียกใช้คลังสมองแหง)

เขียน 14 Feb 2010 @ 13:38 ()


ความเห็น (0)