อนุทิน 59781 - มุจลินทร์ ผลกล้า

อันเนื่องมาจาก..วันแห่งความรัก ในหนังสือ Love analysis ของท่าน ว.วขิรเมธี ท่านกล่าวถึงความรัก มิติที่ 3 ไว้ว่า มิติที่ 3   คู่รัก (Soul Mate)กล่าวถึงคำจำกัดความของความรัก ทำไมจึงเป็น "เพราะเราคู่กัน"  ผมเลือกคุณ และนิ้วนางข้างซ้าย หากคนจะอยู่ร่วมกันได้ ทั้งในชาตินี้และก็ไปเจอกันในชาติหน้าด้วย ด้วยความเหมาะสมกันต้องมีสี่สมหนึ่ง ต้องมี ศรัทธา เสมอกันสอง   ต้องมี ศีล เสมอกันสาม  ต้องมี จาคะ เสมอกันสี่ต้องมี ปัญญา เสมอกันและ   อันที่จริงแล้ว ความรักแบบคู่สร้างคู่สม หรือเนื้อคู่กัน มันต้องมีเหตุมีปัจจัยของมัน ความรักเกิดมาจากเหตุใดบ้าง พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความรักนั้น ย่อมเกิดด้วยเหตุ 2 ประการ อย่างนี้ คือ 1 ด้วยความอยู่ร่วมกันในกาลก่อน (บุพเพสันนิวาส) 2.ด้วยการเกื้อกูลกันในกาลปัจจุบัน เหมือนอุบล (อาศัยเปือกตมและน้ำ)

เขียน 13 Feb 2010 @ 16:29 ()


ความเห็น (0)