ติดต่อ

อนุทิน #59777

ปัจจุบันสังคมมีความวุ่นวายและความรุนแรงมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่มีคนมีการศึกษาสูงขึ้น มีสถาบันทางการศึกษามากมาย การเข้าถึงทางการศึกษาก็มีมีมากมาย เดี๋ยวนี้จบปริญญากันเป็นแถว ทำไมปัญหาสังคมมีมากครับ

"ความรู้ระดับปริญญา สติปัญญาระดับประถม อารมณ์ระดับอนุบาล"

สอดคล้องกับยุคสมัยนี้ไหมครับ.....แล้วท่านคิดเห็นอย่างไร

  เขียน:  

ความเห็น (0)