อนุทิน 59762 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

สภาการพยาบาล

กำหนดการรับสมัครสอบความรู้ เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้

ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ประจำปี พ.ศ. 2553

  • สอบข้อเขียน วันที่  7 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553
  • สอบปากเปล่า (กลุ่มเก่า) วันที่ 28 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553
  • สอบปากเปล่า (กลุ่มใหม่) วันที่ 4 – 5 กันยายน พ.ศ. 2553
เขียน 13 Feb 2010 @ 05:27 () แก้ไข 13 Feb 2010 @ 05:31, ()


ความเห็น (0)