อนุทิน 59723 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

ฝากการบ้านป้าเขี้ยว น้าต๋อย คนโสตฯ น้องอิง น้าไข่ น้องrinda AAR งานตลาดนัดกรมอนามัย

และแผนที่จะทำต่อไปของเครือข่าย G2K เชียงใหม่ (น้องก้อยอาจว่างวันศุกร์ ซึ่งน้าไม่ว่างวันศุกร์จนถึงกลางเดือนหน้า) 12-13 มีค. มีประชุม/อบรมที่ มหิดล ศาลายา (เอาเข้าไป)

เขียน 12 Feb 2010 @ 17:14 ()


ความเห็น (0)