อนุทิน #5970

ผมรักพระเจ้าอยู่หัวมากครับ  เป็นความผูกพันที่ยากจะอธิบาย  เป็นความยึดติด เป็นอัตตาที่ยากจะละวางได้ครับ

ตอนนี้มีเรื่องราวของผู้คน...

ผมรู้สึกเกิดการปรุงแต่ง  และเห็นโทสะเล็กน้อย

เขียน:

ความเห็น (0)