อนุทิน 5970 - kmsabai

  ติดต่อ

ผมรักพระเจ้าอยู่หัวมากครับ  เป็นความผูกพันที่ยากจะอธิบาย  เป็นความยึดติด เป็นอัตตาที่ยากจะละวางได้ครับ

ตอนนี้มีเรื่องราวของผู้คน...

ผมรู้สึกเกิดการปรุงแต่ง  และเห็นโทสะเล็กน้อย

  เขียน:  

ความเห็น (0)