อนุทิน #59697

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ ปลอบโยน เห็นใครมีทุกข์ ก็ปลอบใจ ให้คำปรึกษาและเห็นอกเห็นใจเขา

เขียน:

ความเห็น (0)