อนุทิน #59684

ทำ ที่นำชีวิตเจริญ

ที่ควรทำ ได้แก่ ทะนุถนอม คือ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

เขียน:

ความเห็น (0)