ติดต่อ

อนุทิน #59678

ส่งผลการประเมินบุคลากรเพื่อ

  • ประเมินเลื่อนระดับของข้าราชการ
  • ประเมินเพื่อประกอบการให้โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย(ปีนี้ให้เขียนสิ่งที่ดีที่สุดของพนักงานแต่ละคนที่ใช้ประกอบการประเมินคนละ 1 เรื่อง)
  เขียน:  

ความเห็น (0)