อนุทิน 59678 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ส่งผลการประเมินบุคลากรเพื่อ

  • ประเมินเลื่อนระดับของข้าราชการ
  • ประเมินเพื่อประกอบการให้โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย(ปีนี้ให้เขียนสิ่งที่ดีที่สุดของพนักงานแต่ละคนที่ใช้ประกอบการประเมินคนละ 1 เรื่อง)
เขียน 12 Feb 2010 @ 06:30 ()


ความเห็น (0)