อนุทิน 59677 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

เมื่อวาน เราทำ Nursing conference เรื่อง การเกิด Deep vein trombosis (DVT) ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด เราพบว่าคนไข้มีอัตราการเกิด DVT มากขึ้น

วันนี้เราจึงมาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เห็นทีจะต้องไปคุยกันใหม่ พยาบาลจะได้เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

เขียน 12 Feb 2010 @ 06:27 ()


ความเห็น (0)