อนุทิน 59674 - จารุวัจน์ شافعى

ถึงบ้านแล้ว เพิ่งกลับจาก มวล. ไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ งานนี้ขอขอบคุณ รศ.ดร. ชัยรัตน์  ศิริพัธนะ ครับ ที่ช่วยจุดประกายและจัดการให้งานนี้เกิดขึ้นและสำเร็จได้ด้วยดี (ขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีแด่ท่าน)

กลับมาก็เป็นงานของเราทำให้ได้ดังฝันครับ

เขียน 12 Feb 2010 @ 00:06 ()


ความเห็น (0)