อนุทิน 59671 - รีไซเคิลแมน

บันทึก แด่คนดีที่จากไป

เป็นบันทึีกที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงความรักสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง หัวหน้ากับลูกน้อง ทั้งในขณะที่ยังเป็นลูกน้องอยู่หรือไม่ก็ตาม ที่ความสัมพันธ์นี้ก็ไ่ม่เคยเปลี่ยนไป...

เป็นมุมสะท้อนให้เห็นถึง ตัวอย่างที่ดีที่ควรนำมายึดถือเป็นแบบอย่าง แม้ท่านจะล่วงลับแต่คุณความดีของท่านก็ยังคงอยู่ในใจต่อไปนานเท่านาน...ดั่งกลอนที่ว่า

อันดีชั่วตัวตายเมื่อภายหลัง   ชื่อก็ยังยืนอยู่ไม่รู้หาย

เขียน 11 Feb 2010 @ 22:57 () แก้ไข 11 Feb 2010 @ 22:58, ()


ความเห็น (0)