อนุทิน 59670 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

...ทางโลกทางธรรมทางชีวิต
เร่งพินิจคิดค้นหนทางก้าว
ชีพแสนสั้นวัฏฏะวนจนยืดยาว
ทุกข์ปวดร้าวเร่งตัดบ่วงห้วงมารยา...

                               ดอกไผ่

0100

เขียน 11 Feb 2010 @ 22:57 () แก้ไข 21 Mar 2010 @ 09:46, ()


ความเห็น (0)