อนุทิน #59670

...ทางโลกทางธรรมทางชีวิต
เร่งพินิจคิดค้นหนทางก้าว
ชีพแสนสั้นวัฏฏะวนจนยืดยาว
ทุกข์ปวดร้าวเร่งตัดบ่วงห้วงมารยา...

                               ดอกไผ่

0100

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)