อนุทิน 59663 - krutoiting

  ติดต่อ

แล้วความกังวลก็คืบคลานเข้ามาเงียบๆ ช้าๆ ภาพความคิดของฉันเริ่มว้าเหว่

ฉันสลัดมันทิ้งไป ป่าจะล้อมบ้าน บ้านไม้ล้อมเมืองก็ดี

จิตอาสาเป็นป่า ล้อมบ้านสร้างความดี และยืนหยัดด้วยตนเองต่อยอดให้เกิดความั่นคง

นำพาชีวิตสู่เส้นทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุข และมีวิถีชีวิตแบบพอพียง

ฉันก็ยินดีแล้ว

สู้ต่อไปครูต้อยเอ๋ย

  เขียน:  

ความเห็น (0)