อนุทิน 59628 - แสงแห่งความดี...

 [วาทะคนgotoknow45]คนเราเกิดมาอยู่บนโลกนี้ไม่นานไม่เกิน 100ปี เมื่อละสังขารไปร่างกายก็แตกสลายแยกออกไปเป็นธาตทั้ง 4  ไม่เหลืออะไรเลยจริง ๆ ... สิ่งที่เหลือมีเพียงความรู้สึกและคำกล่าวขานถึงคน ๆ นั้นว่าช่วงที่เขามีชีวิตอยู่เขาทำอะไรไว้บ้าง เป็นคุณงามความดีต่อเพื่อนมนุษย์ และสรรพสิ่งในโลกหรือว่า ช่วงตลอดชีวิตมีแต่การเบียดเบียนคนอื่น เอารัดเอาเปรียบ สร้างความมีศักดิ์ศรีอำนาจ และความเป็นมนุษย์ให้กับตัวเอง ในขณะเดียวกัน ก็ทำลายศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่น พยายามครอบครองพื้นที่ของคนอื่นไม่ว่าพื้นที่ทางความคิด พื้นที่ทางการเข้าถึงทรัพยากร พื้นที่ความรักความผูกพันธ์ของครอบครัวเขา การกระทำของบุคคลเหล่านี้เป็นการ "ข่มขืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยของคนอื่น "

นาย ศิริพงษ์ สิมสีดา

เขียน 11 Feb 2010 @ 13:16 () แก้ไข 11 Feb 2010 @ 13:18, ()


ความเห็น (0)